banner
vote

Tworzenie tabeli w bazie danych

Jest to trochę bardziej skomplikowana czynność niż tworzenie bazy, gdyż tworząc tabelę musimy stworzyć znajdujące się w niej kolumny i zdefiniować ich właściwości jak np. typ, maksymalna długość wartości i inne.

Zapytanie składa się z polecenia :
  • klauzuli CREATE TABLE
  • nazwy nowej tabeli
  • listy kolumn wraz z ich szczegółami oddzielonych przecinkiem nazwa typ(długość) atrubuty
CREATE TABLE nazwa tabeli (nazwa kolumny typ(długość) not null)
Atrybuty to :
  • NOT NULL - pole musi mieć nadaną wartość, jeśli pominięte to może mieć wartość NULL
  • UNSIGNED - jeśli pole jest liczbowe to musi mieć wartości nieujemne
  • AUTO_INCREMENT - specjalny atrybut nadawany kolumnom o wartościach liczbowych oznaczający, że przy dodawaniu nowego rekordu bez określonej wartości dla tej kolumny, zostanie ona uzupełniona zwiększoną o jeden maksymalną wartością z tej kolumny w tabeli
  • PRIMARY KEY - kolumna będzie kluczem podstawowym tabeli. Często występuje razem z AUTO_INCREMENT
Przykład tworzenia tabeli Product
CREATE TABLE product (
smallint(5) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
name varchar(50) NOT NULL,
price float NOT NULL,
amount tinyint(2) NOT NULL,
date date NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
)
Usuwanie tabeli
Można całkowicie usunąć tabelę z bazy danych wraz z danymi w niej zawartymi używając polecenia DROP TABLE nazwa tabeli
DROP TABLE nazwa tabeli
Tabelę można również tylko opróżnić tzn. usunąć wszystkie dane ale pozostawić strukturę całej tabeli. Służy do tego polecenie TRUNCATE
TRUNCATE TABLE table_name nazwa tabeli