banner
vote

Zmiana rekordów - operacja UPDATE

Polecenia UPDATE służy do zmiany wartości w istniejących już rekordach w tabeli.
Zapytanie składa się z :
  • instrukcji UPDATE która oznacza rozpoczęcie operacji zmiany
  • nazwy tabeli
  • słowa kluczowego SET
  • listy z przypisaniami kolumna=wartość w której kolumnom przypisywane są ich nowe wartości
  • warunku WHERE który określe który rekord zostanie zmieniony
UPDATE tabela SET kolumna1=wartość1, kolumna2=wartość2, ..
WHERE kolumna=wartość