banner
vote

Test (wielokrotnego wyboru)

Twój wynik : 0/10
1. Akronim SQL pochodzi ze słów
Standard Query Language
Structured Query Language
Standard Query Library
Static Query Language
2. Wybierz poprawne stwierdzenia
SQL jest językiem programowania wysokiego poziomu
SQL jest językiem zapytań służącym do komunikacji z bazą danych
SQL pozwala na tworzenie własnych funkcji i procedur operujących na tabelach w bazie danych
SQL pozwala zmieniać strukturę relacyjnych baz danych
3. W których systemach baz danych można korzystać z języka SQL?
MySQL
PostgreSQL
Oracle
DB2
4. Które z poniższych słów nie są słowami kluczowymi języka SQL?
LIKE
IF
FOR
AS
5. Argumentem funkcji MAX() może być kolumna, w której znajdują się dane typu
Liczby naturalne
Ciągi znaków
Data
Czas
6. Które z wymienionych funkcji są zdefiniowane w języku SQL?
AVG()
MODE()
MEDIANA()
SUMA()
7. Klauzula TOP
Musi być umieszczona na końcu zapytania.
Służy do wyboru rekordów o największej wartości we wskazanej kolumnie.
Jest niedostępna w systemie PostgreSQL.
Pozwala ograniczyć liczbę wyświetlanych wyników.
8. Złączenia tabel w języku SQL
Są realizowane za pomocą instrukcji MERGE
Powodują trwałe zmiany w strukturze bazy danych
Można wykonywać na dowolnej liczbie tabel (większej niż 2)
Są realizowane za pomocą operatora „ ; ” (średnik)
9. Do usuwania wszystkich danych z tabeli (bez zmiany jej struktury) służy polecenie
CLEAR TABLE
CLEAN TABLE
DROP TABLE
TRUNCATE TABLE
10. W bazie danych znajdują się tabele:

Film (id, tytul, rok, id_rezyser, producent)
Rezyser (id, imie, nazwisko, rok_urodzenia, narodowosc)

W wyniku wykonania zapytania:

SELECT tytul, rok FROM Film
WHERE (rok != 1984 OR rok != 2011) AND
id_rezyser = (SELECT id FROM Rezyser WHERE rok_urodzenia >= 1949 OR rok_urodzenia <= 1951)

wyświetlone zostaną
Wszystkie filmy (tytuł i rok produkcji) z tabeli Film.
Wszystkie filmy (tytuł i rok produkcji), które powstały w innych latach niż 1984 i 2011, oraz których reżyserowie urodzili się pomiędzy rokiem 1949 i 1951.
Wszystkie filmy (tytuł i rok produkcji), które powstały w innych latach niż 1984 i 2011, oraz których reżyserowie urodzili się pomiędzy rokiem 1949 i 1951, uszeregowane alfabetycznie.
Żadne filmy nie zostaną wyświetlone.