Sekcja <BODY>

Jak wspominałem, jest to ciało strony internetowej, wszystko to co widzimy i po czym klikamy. W ramach wstępu chciałbym przedstawić zestawienie znaczników, z krótkim opisem, które będziemy w przyszłości omawiać.

 • <a> - za jego pomocą będziemy tworzyć linki
 • <br /> - sztandarowy wyjątek, znacznik nie posiadający zamknięcia. Jest to przejście do następnego wiersza. Dlaczego nie pospolity 'enter'? Ponieważ przeglądarka je ignoruje. Ma to swoje uzasadnienie, choćby tym, iż dla zachowania czytelności kodu niejednokrotnie będziemy używać enterów i wcięć.
 • <img /> - wstawienie obrazu
 • <form> - definiuje obszar formularza
 • <frameset> - dzięki temu znacznikowi możemy zbudować stronę opartą o ramki
 • <iframe> - definiuję ramkę 'pływającą'
 • <div> - definiuje sekcję w dokumencie html, ta strona również się na nich opiera.
 • <ul> - lista nieuporządkowana
 • <ol> - lista uporządkowana
 • <li> - element jednej z powyższych
 • <hN> - gdzie "N" to cyfra od 1 do 6, nagłówki
 • <p> - akapit
 • <b> - pogrubienie
 • <i> - kursywa
 • <u> - podkreślenie
 • <table> - definiuje tabelę

Są to tagi najczęściej stosowane i w zupełności wystarczają, do stworzenia witryny internetowej.